De NZa vraagt om uw zorg en behandelgegevens –
hoe zit het met uw privacy?

Onderstaande tekst is afkomstig van de NZA. U kunt deze ook via de site raadplegen. Klik hier.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverleners met enige
regelmaat welke zorgvragen ze krijgen en welke behandelingen ze
geven. Met die gegevens kan Nederland de zorg aanpassen op wat
nodig is. Dat helpt de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar
te houden.
We vragen deze informatie ook op in de geestelijke gezondheidszorg
(ggz). Want ook daar krijgen behandelaars het steeds drukker en
wachten patiënten vaak te lang op behandeling. We kunnen ons goed
voorstellen dat u wilt weten hoe het met uw privacy zit. We leggen het
graag uit.

De NZa vraagt NOOIT om uw persoonlijke gegevens zoals
naam, adres en bsn. We vragen alleen om globale informatie over de zorgvraag en de
behandeling. Deze informatie kunnen en mogen we niet persoonlijk
aan u koppelen. In onze informatiekaart ‘Informatiestromen in het
zorgprestatiemodel en privacy’ ziet u precies welke informatie de NZa
opvraagt.
U bepaalt zelf of u uw gegevens met de NZa deelt.
Vindt u het goed dat de NZa niet-persoonlijke gegevens over uw
zorgvraag en behandeling krijgt? Dan hoeft u niets te doen.
Deelt u uw gegevens liever niet? Vul dan samen met uw behandelaar
de privacyverklaring in. Die vindt u door de QR-code rechts onderin te scannen
met uw smartphone. De NZa krijgt uw gegevens dan niet. Deelt u uw informatie
met de NZa? Dan zijn we u alvast zeer dankbaar. U helpt zo de geestelijke
gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.
Vragen? Stuur dan een e-mail naar info@nza.nl.
Of ga naar nza.nl/privacyindeggz voor meer informatie.
Wilt u weten welke niet-persoonlijke gegevens de NZa krijgt?
Lees dan verder op de volgende pagina.
Scan de QR-code voor
de privacyverklaring
Welke niet-persoonlijke gegevens
krijgt de NZa?
De NZa krijgt NOOIT persoonlijke gegevens van u zoals
naam, adres en bsn.
De NZa krijgt deze informatie over uw ggz-zorgvraag:

 • Zorgvraagtype
  In de ggz zijn aandoeningen ingedeeld in 20 groepen van licht
  tot ernstig. Uw behandelaar geeft aan in welke van deze groepen
  (zorgvraagtypen) uw problemen vallen.
 • Scores van de vragenlijst
  De NZa krijgt de scores (0 – 4) van de vragenlijst die uw behandelaar invult om
  de zorgvraag te bepalen. De NZa ziet niet uw persoonlijke verhaal of dossier.
 • Globale diagnose
  Eén van de 15 mogelijke hoofddiagnoses, bijvoorbeeld ‘Depressieve stoornis’,
  ‘Angststoornis’ of ‘Persoonlijkheidsstoornis’.
 • Eerdere zorg
  Heeft u in het afgelopen jaar bepaalde ggz-zorg gehad? Dat kan verblijf, acute
  ggz of gedwongen ggz zijn.
  De NZa krijgt deze informatie over uw ggz-behandeling:
 • Beroepscategorie behandelaar
  Bij welke beroepsgroep hoort uw behandelaar?
 • Soort consult
  Op welke manier krijgt u zorg? Is er bijvoorbeeld sprake van opname of alleen
  consulten? Of doet u mee aan een groep en woont u zelfstandig thuis?
 • Aantal behandelingen
  Hoeveel zorg krijgt u totaal per maand?