Dit is de website van De NatuurPraktijk Breda. Bij het samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u desondanks problemen ondervinden, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail (info@denatuurpraktijk.nl). De NatuurPraktijk Breda is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van links op deze website naar websites van derden. De NatuurPraktijk Breda accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.