Klachten:

Klachten en symptomen komen in allerlei vormen en maten. Geen klacht is vreemd of raar. Bij twijfel kunnen we overleggen en kijken wat past. De NatuurPraktijk Breda kan ondersteunen bij de volgende klachten:

 • Gevoelens van somberheid
 • (Milde) Depressieve gevoelens
 • Vermoeidheid/ slecht slapen
 • Gejaagd voelen, gespannen zijn
 • Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen en/of trauma (enkelvoudig)
 • Angst- en paniekgevoelens
 • Gevoelens van overspannenheid of burn-out
 • Levensfase problematiek zoals veranderingen door het krijgen van een kindje
 • Moeite met in contact komen met gevoelens en verlangens
 • Relatieproblemen
 • Problemen op werk of privé

Klik hier voor de aanmeldpagina.

Contra- indicaties:

Met contra- indicaties wordt bedoeld in welke omstandigheden en bij welke klachten behandeling of coaching bij De NatuurPraktijk Breda niet passend is. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • Een ernstige depressie
 • Forse verslavingsproblematiek
 • Psychotische klachten en/of waanideeën
 • Forse persoonlijkheidsproblematiek

Dit zijn klachten die veelal specialistische ondersteuning en meer zorg nodig hebben. De NatuurPraktijk Breda beschikt niet over een crisisdienst. Het is ambulante zorg. Neem bij dergelijke klachten contact op met de huisarts en/of huisartsenpost voor de juiste hulp of bel 113.

Ben je professional en aan het zoeken naar hoe jij de natuur kunt gaan inzetten in de praktijk? Check deze pagina.